Hồ sơ đăng ký tên miền dưới .gov.vn như thế nào là hợp lệ?

  • Sunday 16/10/2016

Hồ sơ hợp lệ bao gồm:

 1) Bản khai đăng ký (hoặc hợp đồng giữa chủ thể và NĐK) có xác nhận của chủ thể với các nội dung theo mẫu quy định của NĐK đã lựa chọn, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các thông tin được quy định tại Phụ lục 6 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT.

2) Giấy CMND của cá nhân người thay mặt cơ quan làm thủ tục đăng ký tên miền, là bản gốc để NĐK đối chiếu với thông tin trong bản khai và bản có công chứng nếu gửi qua đường bưu chính tới địa chỉ của NĐK.

Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết về việc đăng ký và sử dụng tên miền dưới “gov.vn” theo quy định tại Điều 13 Thông tư 24/2015TT-BTTTT.

Rate this post