Hướng dẫn xử lý lỗi Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan thuế

  • Monday 15/07/2019

Khi bạn thực hiện khai báo thuế, bấm Ký và nộp thuế xuất hiện thông báo lỗi Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan thuế. 

Đây là lỗi thường xuất hiện trong lần kê khai đầu tiên sau khi các bạn làm gia hạn chữ ký số hoặc thay đổi thông tin doanh nghiệp, cá nhân trong thiết bị chứng thư số.

Lưu ý: Bất kể những tác động thay đổi số liệu hay thông tin có trong chữ ký số đều làm Serial của Usb token bị thay đổi. Điều này khiến cho Serial trong chứng thư số của bạn không còn trùng khớp với Serial đã đăng ký trước đó với cơ quan thuế. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến ‘’ lỗi chứng thư số chưa đăng ký với cơ quan thuế ‘’

Ngoài ra còn một số trường hợp các doanh nghiệp lớn sử dụng cùng lúc nhiều chữ ký số nhằm thuận tiện trong quá trình nộp tờ khai cũng như không bị phụ thuộc quá nhiều vào một thiết bị chữ ký số duy nhất

Hướng dẫn khắc phục lỗi chữ ký số chưa đăng ký với cơ quan thuế

Bước 1: Truy cập website nộp tờ khai nhantokhai.gdt.gov.vn

Bước 2: Nhập lại số serial thuế

Đăng nhập => Chọn phần Tài khoản => Thay đổi thông tin chứng thư số

Màn hình sẽ xuất hiện giao diện như dưới đây

 

 

Các bạn click Nhập lại số serial nộp thuế

Giao diện sẽ xuất hiện “Bạn có muốn nhập lại thông tin chứng thư số không” => Nhấn vào nút OK

Bước 3: Cập nhật lại serial

Sau khi nhấn vào nút OK, cửa sổ xác nhận mã PIN iHTKK sẽ hiện ra, bạn tiến hành nhập mã PIN USB Tokien vào ô Số PIN và nhấn vào nút Chấp nhận

Giao diện thay đổi thông tin nộp thuế sẽ hiện ra, bạn nhấn vào nút Cập nhật.

 

Bước 4: Gửi đăng ký đổi thông tin với cơ quan thuế

 

Sau đó click vào ô Ký và Gửi

Màn hình sẽ hiện Popup thông báo “Bạn có chắc chắn muốn Ký và gửi“, bạn bấm OK.

Cửa số iHTKK sẽ hiện ra, bạn nhập mã PIN USB Token vào ô số PIN sau đó nhấn vào nút Chấp nhận.

 

Màn hình sẽ hiện thông báo “Ký điện thử thành công” bạn nhấn OK. Vậy là xong, các bạn đã có thể xử lý lỗi chứng thư số chưa đăng ký với cơ quan thuế và bắt đầu vào kê khai thuế như bình thường

Đối với hệ thống nộp tờ khai thuế các bạn có thể nộp lại tờ khai ngay mà không bị lỗi, nhưng riêng đối với nộp thuế điện tử, các bạn chờ khoảng 30 phút để hệ thống ngân hàng cập nhập serial token, sau đó các bạn có thể lấy giấy nộp tiền ngân hàng bình thường.