Hỏi đáp về các vấn đề phí và lệ phí, giá tên miền “.vn” theo TT 208/2016/TT-BTC

  • Monday 06/03/2017

Hỏi đáp về các vấn đề phí và lệ phí, giá tên miền “.vn” theo TT 208/2016/TT-BTC

Câu 1:

So sánh trực tiếp các nội dung quy định tại Thông tư 208/2016/TT-BTC và Thông tư 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 có thể nhận thấy ngay mức phí, lệ phí đăng ký và duy trì sử dụng tên miền mã quốc gia .VN quy định trong Thông tư 208 đã được điều chỉnh giảm rất nhiều. Cụ thể, với tên miền cấp hai .VN tổng phí đăng ký và duy trì cho 1 năm trước đây theo Thông tư 189 là 830.000 đồng (gồm 350.000 lệ phí đăng ký và 480.000 phí duy trì sử dụng tên miền trong 1 năm), thì theo  Thông tư  208 còn 550.000 đồng (gồm 200.000 đồng lệ phí đăng ký và 350.000 đồng phí duy trì sử dụng tên miền trong 1 năm). Điều này có nghĩa là từ 01/01/2017, tôi có thể đăng ký một tên miền cấp 2 .VN với mức giá 550.000 đồng?

Trả lời:

Cách hiểu như vậy là không đúng. Theo chính sách mới, giá tên miền .VN đến tay người sử dụng sẽ được cấu thành bởi hai thành phần: phí, lệ phí nộp vào ngân sách Nhà nước và phí dịch vụ thu bởi các Nhà đăng ký tên miền để phục vụ cho kinh doanh. Như vậy, bên cạnh khoản phí, lệ phí phải trả theo mức quy định trong Thông tư 208, chủ thể đăng ký sử dụng tên miền .VN phải nộp thêm khoản phí dịch vụ quy định bởi các Nhà đăng ký. Cụ thể, NĐK P.A Việt Nam niêm yết bảng giá  https://www.pavietnam.vn/vn/ten-mien-bang-gia.html

Câu 2:

Giá tên miền .VN đến tay người sử dụng trên thực tế sau ngày 01/01/2017 sẽ cao hơn hay thấp hơn mức chi phí theo biểu phí cũ?

Trả lời:

Về bản chất, việc thay đổi từ Thông tư 189 sang Thông tư 208 là thay đổi về cơ chế quản lý chi phí sử dụng tài nguyên Internet Việt Nam hướng đến 3 mục tiêu chính đó là: Tách công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công của cơ quan Nhà nước và hoạt động cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Tiếp đến sẽ là việc thay đổi giảm chi phí sử dụng và giảm giá thành cung cấp tên miền .VN của doanh nghiệp đưa đến lợi ích cho người sử dụng. Thứ ba là tạo ra sự chủ động và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tên miền .VN và xa hơn nữa nằm trong định hướng cạnh tranh tên miền .VN với các tên miền quốc tế khác. Do đó, chi phí sử dụng tên miền .VN đến người sử dụng theo Thông tư 208 chắc chắn sẽ giảm hơn so với Thông tư 189 nhưng giảm đến mức độ nào là do cộng đồng người sử dụng và doanh nghiệp quyết định theo nguyên tắc thị trường.

Câu 3:

Tên miền của tôi có ngày hết hạn là 31/12/2016, đến ngày 03/01/2017 tôi mới thực hiện nộp phí gia hạn tên miền. Vậy tôi phải nộp theo mức phí cũ hay mức phí mới?

Trả lời:

Kể từ ngày 01/01/2017, toàn bộ tác nghiệp tên miền có phát sinh phí, lệ phí mà NĐK thực hiện trên hệ thống VNNIC sẽ áp dụng biểu phí mới theo Thông tư 208. Do đó, mọi tên miền hết hạn trước 01/01/2017 đang trong thời gian chờ gia hạn hợp lệ theo quy định (35 ngày kể từ ngày hết hạn) sẽ được gia hạn với chính sách phí mới kể từ ngày 01/01/2017.

Câu 4:

Tôi đăng ký tên miền .VN từ năm 2015 và đã đóng phí duy trì đến năm 2020. Thông tư 208 giảm mức phí, lệ phí đối với tên miền .VN kể từ ngày 01/01/2017. Như vậy, tôi có được trả lại khoản chênh lệch phí đã nộp hay không?

Trả lời:

Tương tự câu hỏi trên, việc xác định mức phí, lệ phí tên miền phát sinh theo thời điểm chủ thể gửi yêu cầu đến Nhà đăng ký để thực hiện tác nghiệp tên miền. Do vậy, việc gia hạn nhiều năm cho tên miền của bạn đã được thực hiện trước ngày 01/01/2017 cần phải tuân thủ mức theo biểu phí cũ.

Rate this post