Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hồ sơ – Thủ tục hủy hóa đơn giấy để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử

Hồ sơ – Thủ tục hủy hóa đơn giấy để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử

Thời hạn về việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử ngày càng gần. Mọi doanh nghiệp đều phải thay đổi dần để tránh ảnh hưởng đến công tác kế toán cũng như kinh doanh. Vậy để hủy hóa đơn giấy chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử cần những gì? Hôm nay Hóa đơn điện tử thông minh sẽ giải thích tất tần tật mọi thứ.

Cùng chuyển đổi sang hóa đơn điện tử thông minh để tiết kiệm chi phí và vận hành nhanh hơn
X2 ƯU ĐÃI KHI ĐĂNG KÝ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI P.A VIỆT NAM

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ vào Điều 29: Hủy hóa đơn của thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn. Điều 29 nêu rõ quy cách thức hóa đơn được xác định đã hủy, các trường hợp và đối tượng được hủy hóa đơn.

 

Hồ sơ – Thủ tục hủy Hóa đơn giấy để chuyển sang sử dụng Hóa đơn điện tử

2. Thủ tục hủy hóa đơn:

Dưới đây là các bước để hủy hóa đơn giấy cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh.
Bước 1: Doanh nghiệp phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn.
Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.
Bước 2: Phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.
Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa  đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);
Bước 3: Phải lập biên bản hủy hóa đơn.
Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.
Bước 4: Doanh nghiệp phải làm thông báo kết quả hủy hóa đơn.
Theo mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC: Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy
+ Số lượng: 2 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế
+ Nơi gửi: cơ quan thuế quản lý trực tiếp
+ Thời hạn gửi thông báo kết quả: chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

3. Thời hạn hủy hóa đơn:

Doanh nghiệp có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), doanh nghiệp phải hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

4. Phạt vi phạm:

Theo khoản 7 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn thì:

– Đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo kết quả hủy hóa đơn: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng 
Trường hợp doanh nghiệp tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền.
– Đối với hành vi nộp chậm thông báo kết quả hủy hóa đơn:
+ Phạt cảnh cáo: nếu nộp chậm từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10 (kể từ ngày hết thời hạn theo quy định)
+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng: chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định
+ Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng: với hành vi không nộp thông báo (sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định)

– Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham khảo thêm 1 vài mức phạt liên quan đến hủy hóa đơn khác như:
+ Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi: Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định.
Theo điều 7 của Thông tư số 10/2014/TT-BTC
+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng
Theo điều 9 của Thông tư số 10/2014/TT-BTC
+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định điều 11 của Thông tư số 10/2014/TT-BTC

5. Mẫu hồ sơ hủy hóa đơn

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp, gồm có:
+ Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn.
+ Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy.
+ Biên bản hủy hóa đơn
Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

5.1. Mẫu quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn

5.2. Mẫu bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy.

5.3. Mẫu biên bản hủy hóa đơn

5.4. Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn

Tải trọn bộ hồ sơ tại đây

Quý khách có thể tham khảo thêm về các bài viết về hóa đơn điện tử tại đây

và các chương trình khuyến mãi, ưu đãi của PA Việt Nam tại link: https://hoadon.cloud/vn/tin-uu-dai/

Rate this post
Exit mobile version