[Chat30s] Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Chat30s trên di động

  • Monday 23/07/2018

Ưng dụng Chat30s trên di động hỗ trợ Quý khách đăng nhập vào livechat để chat với Khách hàng khi di chuyển ra ngoài mà không có máy tính.

Hiện Chat30s hỗ trợ ứng dụng trên điện thoại thông minh (smart phone) sử dụng Android / IOS

Để cài đặt ứng dụng. Quý khách truy cập vào Play Store / App Store sau đó nhập từ khóa “Chat30s”  để tiến hành cài đặt.

Ngoài ra, quý khách có thể truy cập vào link sau

Trên Play Store (Android)  : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pavietnam.livechat

Trên App Store (Iphone/Ipad) : https://apps.apple.com/vn/app/chat-30s/id1454195023

 

Rate this post