Hướng dẫn Add ip Remote MySQL® trên Hosting cPanel

  • Saturday 01/08/2020

Hướng dẫn Quý khách Add ip Remote MySQL® trên Hosting cPanel

– Đăng vào Hosting cPanel , chọn mục Remote MySQL®

– Thêm Add Access Host: Thêm vào địa chỉ IP của Host được phép kết nối tới.

Ví dụ: Mình điền vào IP 112.213.91.72 đây là server mà mình sẽ kết nối tới máy chủ Hosting

– Bấm chọn Add Host , thành công sẽ xuất hiện thông báo như hình ở dưới.

Như vậy là Qúy khách đã add ip hoàn tất.

Rate this post