Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn addon tên miền trên cpanel !

Hướng dẫn addon tên miền trên cpanel !

Khi thuê host xong, bạn không chỉ sử dụng gói host đó cho tên miền chính mà bạn đã nhập vào khi đăng ký host, mà bạn còn có thể thêm nhiều tên miền khác vào trên một gói host để sử dụng, mỗi tên miền thêm vào đều có thể cài website riêng, sử dụng thư mục riêng, database riêng,…v…v… tuy nhiên khác ở chỗ addon sẽ không cho phép bạn tạo 1 user accounts riêng ngoài user chính, chỉ hỗ trợ bạn tạo 1 ftp account riêng biệt.

Cách thêm tên miền

Trước khi thêm tên miền, bạn cũng phải chắc chắn rằng tên miền mà bạn cần thêm đã trỏ về hosting Sau đó bạn vào cPanel, tìm đến mục Addon domains như ảnh.

 

 

 

 

 

Sau đó nhập tên miền cần thêm vào, và khai báo các thông tin: 

 

Note : chỉ khi bạn check vào Create An FTP account  associated with this Addon Domain thì FTP usernamePassword mới xuất hiện.
 
 
 

Khai báo xong bạn ấn Add Domain để bắt đầu.

Sau đó bạn có thể vào lại Addon Domain để xem Domain vừa được tạo, có thể remove nếu bạn không muốn và tạo 1 domain khác

 

 

 
 
4.6 / 5 ( 55 bình chọn )
Exit mobile version