Hướng dẫn allow remote resources trên webmail Roundcube

  • Friday 31/12/2021

Hướng dẫn allow remote resources trên webmail Roundcube

Trong một số trường hợp khi chúng ta sử dụng webmail hoặc outlook cấu hình check mail sẽ gặp cảnh báo “To protect your privacy remote resources have been blocked” khi một số đối tác gửi mail đến có chứa file ảnh hoặc text đặc biệt.

 

Để khắc phục tình trạng trên, chúng ta có thể truy cập vào webmail của user và cập nhật cấu hình cho allow remote resources trên webmail Roundcube như sau:

1. Trên giao diện sử dụng Tiếng Việt

Đầu tiên, chúng ta chọn  Thiết lập cấu hình –>> Sở thích –>> Đang hiển thị thư –>> Ở mục Allow remote resources (images, styles) –>> Chúng ta chọn Luôn luôn –>> Lưu lại.

2. Trên giao diện sử dụng Tiếng Anh

Tương tự, chúng ta chọn Settings  –>> Preferences –>> Displaying Messages –>> Ở mục Allow remote resources (images, styles) –>> Always –>> Save.

 

Hy vọng mọi người có thể thực hiện thành công sau bài viết hướng dẫn allow remote resources trên webmail Roundcube.


P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post
tên miền id.vn