Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Thunderbird – Hướng dẫn sao lưu dữ liệu (backup email) 2021

Thunderbird lưu trữ tất cả các dữ liệu Email, Address Book (dạnh bạ email), … của tài khoản mail vào một thư mục riêng biệt với thư mục cài đặt của Thunder có tên là Profile.  Do đó khi bạn có gỡ bỏ cài đặt hay nâng cấp Thunderbird thì các dữ liệu trong thư mục Profile cũng không bị ảnh hưởng. 

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách sao lưu dữ liệu Email trên Thunderbird.

Để sao lưu các file email trên Mozilla Thunderbird, bạn thực hiện theo các bước dưới đây: 

1. Nhấp vào menu , chọn Help (Trợ Giúp)  và chọn Troubleshooting Information (Thông tin gỡ rối vấn đề)

2. Nhấp vào Open folder. Thư mục Profile của Thunderbird sẽ hiển thị.

3. Tắt ứng dụng Thunderbird của bạn. (Chọn menu -> Exit). 

4. Ở thư mục vừa được mở, bạn quay lại 2 cấp, tức bạn đang ở thư mục Thunderbird.

5. Lúc này, bạn sẽ thấy có thư mục có tên Profile.  Bạn click phải vào thư mục Profile -> chọn Copy sau đó đến 1 thư mục an toàn dùng để lưu trữ file backup, bạn click phải và chọn Paste thư mục Profile.

Như vậy là bạn đã hoàn tất việc sao lưu Email trên Thunderbird.

Trường hợp bạn muốn phục hồi Profile trên vào 1 máy tính mới, bạn cũng làm tương tự các bước trên.

Nếu Thunderbird vừa cài đặt mới và khi mở lên cửa sổ cài đặt tài khoản xuất hiện, bạn đóng lại và thao tác tiếp các bước 2, 3 như trên để mở thư mục chứa Profile (lưu ý tắt ứng dụng Thunderbird), sau đó copy thư mục đã sao lưu trước đó vào.

Các bài viết hướng dẫn về Email tại PAVIETNAM

Các chương trình khuyến mãi tại PAVIETNAM

Rate this post
Exit mobile version