Hướng dẫn bảo mật IP trên trang daily.pavietnam.vn

  • Wednesday 24/02/2021

Bảo Vệ Bằng IP  là chức năng bảo mật  nâng cao và được coi là lớp bảo vệ thứ hai cho tài khoản. Quý khách cần thực hiện cấu hình để sử dụng trong trang đại lý.

Đăng nhập vào trang https://daily.pavietnam.vn/ hoặc https://id.pavietnam.vn

Sau khi đăng nhập chọn chức năng Bảo vệ tài khoản  (menu bên trái )

Tại phần bảo vệ tài khoản chọn chức năng

BẢO VỆ BẰNG IP

+ Nếu quý khách kích hoạt hình thức bảo vệ này thì tài khoản Đại Lý chỉ được login tại một trong năm IP do quý khách liệt kê phía dưới .

Chú ý: Quý khách phải sử dụng IP tĩnh khi khai báo, và khai báo tối thiểu 1 IP tĩnh đang sử dụng để có thể kích hoạt.

Uncheck “Tôi Đồng Ý Sử Dụng Chế Độ Bảo Vệ Bằng IP Address” : nếu muốn tắt tính năng

Check “Tôi Đồng Ý Sử Dụng Chế Độ Bảo Vệ Bằng IP Address” : nếu muốn kích hoạt tính năng

 

Vui lòng thay 112.213.00.00 bằng IP tĩnh của quý khách. Sau đó nhấn nút “Cập Nhật” ngay phía dưới

Vậy là quý khách đã hoàn tất quá trình khai báo và kích hoạt tính năng “BẢO VỆ BẰNG IP”, chúc quý khách thành công.