Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn bật cảnh báo âm thanh cho cuộc trò chuyện trong phòng họp trực tuyến

Hướng dẫn bật cảnh báo âm thanh cho cuộc trò chuyện trong phòng họp trực tuyến:

Khi tham gia phòng họp, ngoài vấn đề nói thì trong cuộc họp có khung chat thảo luận chung, các bạn có thể thảo luận, tuy nhiên khi chat mà người tham gia làm việc nhiều task việc nếu không có âm thanh chat cảnh báo thì có khi dễ quên. Vì vậy sẽ hướng dẫn các bạn bật bật cảnh báo âm thanh cho cuộc trò chuyện trong phòng họp trực tuyến như sau:

Bước 1: Trong màn hình phòng họp, ngay góc trên phải màn hình click vào icon như hình hướng dẫn bên dưới

Chọn cài đặt  sẽ ra như hình bên dưới

Bước 2: Ngay dòng “Cảnh báo âm thanh cho cuộc trò chuyện” các bạn chọn mở, và nhấn nút Lưu là xong. Lúc này khi có ai chat trong thảo luận chung của phòng họp mà bạn đang tham gia nhưng bạn lại mở 1 trình duyệt khác làm việc thì có âm thanh báo cho bạn biết có người đang chat trong phòng họp này.

 

Rate this post
Exit mobile version