Hướng dẫn bật chế độ chạy nền app PAphone trên điện thoại Xiaomi

  • Saturday 14/03/2020

Hướng dẫn bật chế độ chạy nền app PAphone trên điện thoại Xiaomi.

Sau khi cài đặt ứng dụng PAphone trên điện thoại smartphone Xiaomi bạn cần mở chế độ chạy nền và mở thông báo của ứng dụng PAphone này.

Dưới đây là video hướng dẫn.