Hướng dẫn bật ghi âm số nội bộ tổng đài số

  • Friday 05/02/2021

Hướng dẫn bật ghi âm số nội bộ

Truy cập trang quản trị tổng đài số P.A Việt Nam với tài khoản được cung cấp (nếu quý khách không nhớ vui lòng liên hệ 19009477 phím 2)

Ở mục “Số nội bộ” –> Ta chọn biểu tượng micro (cấu hình ghi âm) như hình.

 

Các chế độ ghi âm :

– Cuộc gọi bên ngoài gọi vào: Luôn ghi âm các cuộc gọi bên ngoài vào đầu số

– Cuộc gọi gọi ra bên ngoài: Luôn ghi âm các cuộc gọi ra thông qua đầu số
– Cuộc gọi nội bộ gọi vào : Luôn ghi âm cuộc gọi vào số nội bộ (liên lạc giữa 2 số nội bộ với nhau)
– Cuộc gọi nội bộ gọi ra : Luôn ghi âm cuộc gọi ra số nội bộ khác (liên lạc giữa 2 số nội bộ với nhau)
–> Sau khi chọn các cấu hình, Quý khách vui lòng nhấn “Áp dụng cài đăt”
Rate this post