Hướng dẫn Binding SSL trên IIS8

  • Tuesday 21/05/2019

Mở Internet Information Services (IIS) Manager, tại Connections pane, Click vào dấu > tại server đã import SSL trước đó. Mở rộng mục Sites và click vào site muốn Binding chứng chỉ SSL đã cài trước đó 


Tại Actions menu (pane bên phải), click Bindings.Tại cửa sổ Site Bindings, click Add.Cửa sơ Add Site Binding, nhập thông tin và Click OK 

Type: trong danh sách drop-down, chọn https.

IP address: trong danh sách drop-down, chọn địa chỉ IP của site hoặc chọn All Unassigned.

Port: Type 443. 

SSL certificate: trong danh sách drop-down, chọn chứng chỉ SSL đã cài đặt trước đó.


Mở cmd > gõ lệnh iisreset để restart IIS 

Rate this post