Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cách sửa lỗi “Missing a Temporary Folder” trên WordPress

Hướng dẫn cách sửa lỗi "Missing a Temporary Folder" trên WordPress

 

Bạn đang gặp lỗi “Missing a Temporary Folder” trên trang web WordPress của mình? Lỗi này khiến bạn không thể tải lên hình ảnh, cập nhật theme và plugin hoặc cập nhật core WordPress. Trong bài viết này, PAVietnam sẽ hướng dẫn bạn cách dễ dàng sửa lỗi “Missing a Temporary Folder” trong WordPress.

 

Nguyên nhân gây ra lỗi ‘Missing a Temporary Folder’

Lỗi này là do một số cài đặt PHP không chính xác trên môi trường hosting WordPress. Có một cài đặt PHP cụ thể xác định một thư mục tạm thời được các ứng dụng như WordPress sử dụng để lưu trữ tạm thời dữ liệu trước khi lưu vào vị trí mong muốn.
WordPress cần quyền truy cập vào thư mục tạm thời này khi bạn tải lên hình ảnh, cài đặt hoặc cập nhật theme hoặc plugin hoặc cập nhật core WordPress. core
Nếu vị trí của thư mục này không được xác định trong cấu hình PHP của máy chủ của bạn, thì WordPress sẽ không thể thực hiện bất kỳ điều nào trong số này và sẽ hiển thị cho bạn lỗi “Missing a Temporary Folder”.

 

Sửa lỗi ‘Missing a Temporary Folder’

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ cần chỉnh sửa tệp wp-config.php trong WordPress.
Trước tiên, bạn sẽ cần kết nối với trang web của mình bằng ứng dụng FTP client hoặc File Manager trong bảng điều khiển cPanel của tài khoản hosting.
Tiếp theo, bạn sẽ cần tìm tệp wp-config.php và chỉnh sửa nó.
Bạn cần dán mã này vào tệp ngay trước dòng có nội dung ‘That’s all, stop editing! Happy publishing ‘.
define('WP_TEMP_DIR', dirname(__FILE__) . '/wp-content/temp/');
Lưu các thay đổi của bạn và tải tệp wp-config.php trở lại trang web.
Tiếp theo, bạn cần vào thư mục /wp-content/ và tạo một thư mục mới bên trong nó. Bạn cần đặt tên thư mục mới này là temp/.publi
Vậy là xong, bây giờ bạn có thể truy cập khu vực quản trị WordPress của mình và thử tải lên hình ảnh.

 

Tổng kết

Chúng tôi hy vọng hướng dẫn này đã giúp bạn biết cách xử lý lỗi ‘Missing a Temporary Folder’ trong WordPress.

Bạn có thể xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại đây.

 

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting WordPress đáp ứng yêu cầu của khách hàng
WordPress Hosting phổ thông
WordPress Hosting chất lượng cao
WordPress VIP

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post
Exit mobile version