Hướng dẫn cách tắt ưu tiên gửi local mail trên CyberPanel

  • Monday 12/09/2022

Bài viết này sẽ Hướng dẫn cách tắt ưu tiên gửi local mail trên CyberPanel bằng postfix

Để postfix biết không gửi thư cho miền cục bộ, bạn sẽ cần thực hiện thay đổi đối với một vài biến cấu hình (nếu có liên quan đến thiết lập của bạn) trong main.cf – từ tài liệu postfix chính thức, bạn cần thực hiện đảm bảo rằng bạn xóa tất cả các miền mà bạn không muốn được coi là cục bộ khỏi các biến sau trong /etc/postfix/main.cf

  • mydestination: phần này thường chứa danh sách các miền được phân phối cục bộ
  • local_recipient_maps: bảng tra cứu chứa địa chỉ người nhận cục bộ
  • local_transport: truyền tải mặc định cho thư cục bộ – thay đổi nếu inet_interfaces hoặc proxy_interfaces khớp với đích của thư
  • virtual_mailbox_domains: giống như mydestination, nếu bạn đang sử dụng nó

Sau khi chỉnh sửa cần restart lại postfix

service postfix restart

 

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)