Hướng dẫn cách xem header mail Foxmail

  • Thursday 02/03/2023

Hướng dẫn cách xem header mail Foxmail

Dưới đây là hướng cách xem header mail Foxmail để chúng ta có thể xem khi cần thiết .

Trên phần mền foxmail chúng ta nhấp đúp vào lá mail cần xem để mở ra của số mới sau đó Chọn dấu 3 gạch như ( hình đính kèm) > More >ViewSources

header mail Foxmail

Thông tin header mail sẽ thể hiển ở một cửa sổ mới .

header mail Foxmail

Xem thêm các vài viết mail khác về Email Server Tại đây

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post