Hướng dẫn cài đặt aws cli trên Linux

 • Saturday 10/06/2023

AWS CLI là một công cụ cần thiết cho dev và các sysadmin để tự động hóa và tương tác với các dịch vụ cloud trên AWS. Đây là một công cụ mã nguồn mở được xây dựng trên AWS SDL cho Python. Do đó, bạn không cần sử dụng AWS Management Console nữa. Thay vào đó, trên terminal của HĐH Linux bạn có thể sử dụng các lệnh để quản lý tài nguyên AWS. Bài viết này hướng dẫn cài đặt aws cli trên Linux.

 1. Mở terminal trên máy tính của bạn.
 2. Sử dụng command sau để cài đặt tương ứng với distro Linux bạn đang sử dụng
  2.1. Debian/Ubuntu Linux 
  $ sudo apt install awscli2.2. Fedora Linux
  $ sudo dnf install awscli2.3. RHEL/CentOS/Rokcy/Alma Linux
  $ sudo dnf install awscli

  2.4. Alpine Linux
  # apk add aws-cli

  2.5. Arch Linux
  $ sudo pacman -S aws-cli

  2.6. OpenSUSE/SUSE Linux
  $ sudo zypper in aws-cli

  2.7. Install AWS CLI version 1.x using PIP 
  $ python3 -m pip install awscli 

  Trường hợp cài đặt version 2 sử dụng lệnh
  $ python3 -m pip install awscliv2
  ~/.local/bin/awscliv2 --install

  Đảm bảo rằng bạn đã khai báo  ~/.local/bin/ trong $PATH.
  # Step #1. Set PATH variable #
  echo 'export PATH=$PATH:~/.local/bin' >>~/.bashrc
  # Step #2. Set bash alias too #
  echo 'alias aws="awsv2"' >>~/.bashrc
  # Step #3. Use the source command to load changes #
  source ~/.bashrc

 3. Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể kiểm tra version awscli với cmd
  aws –version
  awscli
 4. Tiếp theo, bạn cần cấu hình aws cli với API Key của bạn với cmd
  $ aws configure
  Sau đó khai báo Access Key và Secret Key bạn tạo trong tài khoản AWS. Các thông tin khai báo sẽ được lưu trữ ở 

  ~/.aws/credentials

Tham khảo các bài viết hướng dẫn khác tại đây.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post