Hướng dẫn cài đặt, bật chạy nền và mở quyền hạn cho app PAphone trên iPhone IOS

  • Thursday 22/07/2021

Hướng dẫn cài đặt, bật chạy nền và mở quyền hạn cho app PAphone trên iPhone IOS.

1. Cài đặt bản app PAphone mới nhất cho iPhone IOS.

B1. Vào App Store → nhập từ khóa tìm kiếm: PAphone → Sau đó tải xuống cài đặt.

B2. Khi cài phần mềm hoàn tất và mở lên lần đầu sẽ xuất hiện thông báo “PAphone muốn gửi thông báo cho bạn” → Chọn “Cho Phép

 

B3. Đến bước quét mã code của số nội bộ sẽ hiển thị thông báo “PAphone muốn truy cập camera”→ Chọn OK

B4. Sau khi kết nối số nội bộ hoàn tất sẽ hiển thị thông báo “PAphone muốn truy cập Micro” → Chọn OK

B5. Sau khi cài đặt xong số nội bộ máy nhánh vào app PAphone , sau đó vào các mục bên trong điện thoại “Bàn phím” , “Danh bạ” , “Lịch sử” , “Cài đặt” sẽ hỏi cho phép app PAphone truy cập ứng dụng, Chọn cho phép tất cả.

2. Kiểm tra và bật ứng dụng chạy nền app PAPhone trên iPhone.

Thao tác này sẽ kiểm tra trên iPhone có đang bật chạy ngầm cho ứng dụng PAphone hay không. Để app PAphone được chạy ngầm liên tục để nhận cuộc gọi.

B1: Mở trình cài đặt “Settings / Cài đặt” từ màn hình chính của iPhone.

B2: Nhấp chọn vào “Background App Refresh / Làm mới ứng dụng trong nền” để vào menu tuỳ chỉnh những ứng dụng chạy ngầm trên iPhone.

B3: Cấu hình bật ứng dụng chạy nền tại:

– Background App Refresh / Làm mới ứng dụng trong nền → chọn “On/Bật”

– PAphone → chọn “On/Bật”

3. Mở tất cả quyền hạn ứng dụng PAphone trên iPhone

B1: Vào Settings/Cài đặt -> Chọn app PAphone -> mở đầy đủ tất cả quyền hạn.

(Nếu không thấy quyền hạn như hình thì chưa cấp tất cả quyền hạn cho app PAphone và cần cại lại app PAphone sau đó vào từng mục trên mục 1 và cấp tất cả quyền hạn cho app PAphone trên iPhone thì mới chạy được )

Rate this post