Hướng dẫn cài đặt cấu hình app Grandstream Wave trên di động smartphone

  • Tuesday 03/08/2021

Hướng dẫn cài đặt cấu hình app Grandstream Wave trên di động smartphone

B1. Vào Google play trên Android hoặc Apple Store trên iPhone tìm kiếm từ khóa “GS wave” để download và cài đặt app Grandstream Wave Lite – Video.

B2. Sau khi cài đặt xong. Mở ứng dụng bằng cách chạm vào biểu tượng “GS Wave” trên giao diện thiết bị di động của bạn.

B3. Sau khi khởi chạy ứng dụng, vui lòng chạm vào biểu tượng Setting ở góc dưới cùng bên phải của ứng dụng

Từ màn hình Settings, Bấm vào tùy chọn Account Settings

B4. chọn biểu tượng dấu + ở góc trên cùng bên tay phải của giao diện Accounts Settings

và sau đó chọn SIP Accounts để định cấu hình một cấu hình SIP mới trong softphone:

B5. Cấu hình của bạn trông giống như hình dưới đây:

Account Name: Nhập số nội bộ, ví dụ 101, 102, 208…

SIP Server: Nhập IP của tổng đài (Đăng nhập vào crm.pavietnam.vn góc trên bên phải sẽ thấy IP của tổng đài)

SIP Authentication ID: nhập số nội bộ

Password: nhập mật khẩu

Voicemail UserID: nhập *97 để nghe lại thư thoại nếu thư thoại được kich hoạt.

B6. Để lưu cài đặt của bạn, hãy nhấn vào check mark trên góc phải của màn hình

Vui lòng quay lại giao diện Cài đặt Accounts Settings và chạm vào tài khoản mà bạn vừa tạo

B7. Bỏ Tùy chọn WiFi Only Để Dùng Cả 3G,4G Khi Không Có WiFi

Video cấu hình số nội bộ trên app GS wave (Grandstream Wave Lite).

Rate this post