Hướng dẫn cài đặt CyberPanel trên Almalinux 8

  • Wednesday 08/12/2021

1. Giới Thiệu

Các bạn muốn tìm kiếm một Web Server mã nguồn mở miễn phí. CyberPanel là một mã nguồn mở miễn phí cung cấp đầy đủ các chức năng quản trị . CyberPanel với giao diện web, đồ họa tương tác với người dùng dễ dàng sử dụng, kèm theo sử dụng được nhiều phiên bản PHP , Mysql và nhiều hơn thế nữa. Ngoài ra CyberPanel còn sử dụng thêm chức năng CLI cho phép người quản trị có thể tạo thêm user, sét quyền…..

2. Cấu hình đề nghị khi cài đặt Cyberpanel

– Server cài đặt OS Almalinux 8 hoặc Rocky Linux 8

– Python 3.x

– RAM 1Gb hoặc cao hơn

– HDD 10GB

3. Truy cập vào Server

Nếu bạn sử dụng Server vật lý hoặc máy chủ ảo (VPS)  . Các bạn cần SSH trực tiếp vào server và tiến hành quá trình cài đặt.

4. Update Almalinux

Trước khi thực hiện cài đặt chúng ta cần Update system Almalinux bằng câu lệnh sau:

sudo dnf update
sudo dnf upgrade

Tiếp theo cài đặt Wget và Curl bằng lệnh sau

sudo dnf install wget curl -y

Lưu ý : Để cài dặt Cyberpanel các bận cần chuyển qua user root để cài đặt, user thường sẽ không cài đặt được . Để chuyển User root , các bạn thực hiện lệnh sau

sudo su -

 

5. Chạy Scrip Cyberpanel trên Almalinux 8

Quá trình hoạt động của Cyberpanel rất đơn giản , tất cả đã được thiết kế để chạy tự động, các bạn chỉ cần làm thêm một vài bước cơ bản sẽ được hướng dẫn tiếp theo dưới đây.

sh <(curl https://cyberpanel.net/install.sh || wget -O - https://cyberpanel.net/install.sh)

Khi tập lệnh này được chạy với quyền root, nó sẽ tự động kiểm tra tính tương thích với hệ thống xem có đáp ứng đủ phần cứng cần thiết hay không

 

6. Cài đặt Cyberpanel

Tiếp theo chúng ta tiến hành cài đặt các bước tiếp theo, Nhấn ” 1 ”  để lựa chọn cài đặt Cyberpanel

 

Tiếp theo chúng ta chọn “1”  cài đặt với OpenLiteSpeed

 

Tiếp theo bấm “Y” đề đồng ý cài đặt full Cyberpanel

 

Tiếp theo nếu các bạn muốn có cơ sở dữ liệu Mysql trên máy bạn thì chon “N”  , nếu không thì chọn “Y”

Cyberpanel sẽ cung cấp 2 giao diện , một là của nó và một của OpenLiteSpeed để truy cập thông tin quản trị liên quan đển web, Do đó bạn muốn đặt mật khẩu có thể đặt tại đây, nếu không hệ thống sẽ tạo ra một số ngẫu nhiên , sau đó bạn sẽ nhận được sau khi cài đặt hoàn tất.

kết thúc quá trình cài đặt các bạn sẽ truy cập Cyberpanel với port (7080), OpenLiteSpeed với port (8090)

 

Tiếp theo các bạn mở port 7080 và 8090 trên Firewall của server như sau :

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=7080/tcp
sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=8090/tcp
sudo firewall-cmd --reload

 

Như vậy là chúng ta đã cài đặt hoàn tất Cyberpanel.

 

VỚI HƠN 20 NĂM KINH NGHIỆM

P.A Việt Nam tiên phong trong thị trường Internet & Web. Là nhà đăng ký tên miền lớn nhất Việt Nam. Chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tên miền, Lưu trữ Website, Email, Máy Chủ, Thiết kế Web.

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post