Hướng dẫn cài đặt Django trên hosting Cpanel

  • Tuesday 27/06/2023

Django là một trong những framework phổ biến nhất để phát triển ứng dụng web bằng Python. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Django trên giao diện Cpanel nhanh chóng và đơn giản nhất.

1. Cài đặt Django trên Cpanel

Bước 1: Truy cập vào Cpanel

Sau khi đăng nhập vào tài khoản quản lý hosting Cpanel, bạn tìm đến mục Software và chọn Setup Python App.

 

Django

 

Bước 2: Tạo một ứng dụng Python

Bạn chọn Create Application để bắt đầu quá trình khởi tạo.

 

Các thông số cần điền vào như sau:
+ Python version: Phiên bản python sẽ chạy app này.
+ Application root: đường dẫn tới thư mục chứa ứng dụng Django.
+ Application URL: địa chỉ URL của ứng dụng.
+ Application startup file: đường dẫn tới tệp tin “wsgi.py” trong ứng dụng Django.
+ Application Entry Point: wsgi callable object cho python app

Sau khi điền đầy đủ thông tin, chúng ta nhấn nút Create.

 

Bước 3: Cài đặt Django

Sau khi khởi tạo Python app hoàn tất, bạn tiến hành copy lệnh sử dụng truy cập vào môi trường ảo này.

 

Bạn quay lại giao diện chính của Cpanel, tìm đến mục Advanced và chọn Terminal để truy cập vào giao diện dòng lệnh của hosting.

 

Ở đây bạn paste (dán) dòng lệnh ở trên vào và bấm Enter.

 

Tiếp đến, bạn thực hiện chạy các lệnh sau:

Cập nhật gói PIP: pip install --upgrade pip

 

Cài đặt django: pip install django

 

Như vậy là bạn đã cài đặt thành công Django. Bạn có thể kiểm tra phiên bản hiện tại với câu lệnh:

python -m django --version

 

Trường hợp tên miền đã trỏ về hosting, bạn có thể truy cập trực tiếp vào website.

 

2. Tạo Django project

Tại thư mục chính của website (main_site) sử dụng lệnh:

django-admin startproject demo_project .

Khi này hệ thống sẽ khởi tạo project với tên demo_project

 

Bạn thực hiện chỉnh sửa cấu hình các file cho phù hợp.

1. Xóa nội dung file passenger_wsgi.py và thay bằng “from demo_project.wsgi import application”
Câu lệnh thực hiện:
echo > passenger_wsgi.py && echo "from demo_project.wsgi import application" > passenger_wsgi.py

2. Chỉnh sửa file demo_project/settings.py
Tại dòng “ALLOWED_HOSTS” thêm vào tên domain muốn truy cập đến

 

Di chuyển đến cuối file và add thêm dòng sau:
STATIC_ROOT = ‘<đường dẫn đến public_html>/static’

Lưu lại và thoát.

3. Thêm quyền execute cho file manage.py
chmod +x manage.py

4. Thực hiện cập nhật các thay đổi mới cấu hình
./manage.py migrate

 

5. Thực hiện update nội dung css và js liên quan đến static_root
./manage.py collectstatic

 

6. Restart python app và thử truy cập website

Kết quả:

 

Link truy cập admin sẽ là : http://<domain>/admin

 

3. Tạo tài khoản admin quản trị website

Bạn thực hiện lệnh sau tại thư mục chính của website.

./manage.py createsuperuser

Trong đó:
Username: tên đăng nhập
Email address: địa chỉ mail
Password: mật khẩu

Quay lại trang admin, ban thực hiện đăng nhập:

 

4. Kết nối Mysql với Django

Bước 1: Khởi tạo database.

Các bạn có thể xem hướng dẫn tại đây.

 

Bước 2: Khai báo thông tin kết nối vào file settings.py.

Bạn mở file settings.py của project, tìm đến dòng DATABASES và khai báo các thông tin đã khởi tạo ở bước 1.

‘ENGINE’: ‘mysql.connector.django’,
‘NAME’: ‘tên database’,
‘USER’: ‘user database’,
‘PASSWORD’: ‘password ‘,
‘HOST’: ‘localhost’,
‘PORT’: ‘3306’,

 

Bước 3: Cài đặt thư viện mysql-connector-python

Bạn cài đặt với lệnh: pip install mysql-connector-python

 

Bước 4: Lưu cấu hình, reset python app và kiểm tra lại website

Lưu cấu hình với lệnh: ./manage.py migrate

Cuối cùng bạn reset python application và kiểm tra lại website.

 

Chúc các bạn thành công !!!

_______________________________________________________________________

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post