Hướng dẫn cài đặt ImageImagick

  • Friday 17/03/2017

1/ Giới thiệu

  • ImageImagick là gì?

ImageMagick là bộ phần mềm (có thể gọi là thư viện) xử lí các file ảnh.

ImageMagick nổi tiếng do tương thích với nhiều định dạng ảnh và có giao diện (API) phong phú.

ImageMagick có thể giúp bạn thực hiện các thao tác từ đơn giản như: dịch chuyển, thay đổi kích thước, xoay, kéo xiên, thu phóng hỉnh, điều chỉnh màu sắc, vẽ vẵn bản, hình học… cho đến thêm các hiệu hứng phức tạp như các bộ lọc gotham, lomo, kelvin, toaster (bộ lọc phức tạp nhất) và nashville (bộ lọc phổ biến nhất).

  • Imagick PHP là gì?

Imagick là một extension của PHP dùng để tạo và sửa đổi các ảnh sử dụng ImageMagick API.

2/ Cài đặt

Bước 1: Truy cập SSH vào Server, VPS với quyền root, tham khảo http://kienthuc.pavietnam.vn/article/VPS-Dedicated-Colocation/Xu-ly-su-co-thuong-gap/SSH-toi-Server-LINUX-bang-Putty.html

Bước 2: Cài đặt ImageMagick từ source.

#wget http://www.imagemagick.org/download/ImageMagick.tar.gz

#tar -xvf ImageMagick.tar.gz

#cd ImageMagick*

#./configure

#make

#make install

Bước 3: Cài đặt PHP ImageMagick extension

#pecl install imagick

Lưu ý: Nếu gặp lỗi như ảnh sau:

Sử dụng command #chmod +x /usr/local/bin/pecl để phân quyền thực thi cho pecl, sau đó thực hiện lại lệnh trên.

Bước 4: Khai báo thư viện trong file php.ini (Tìm file php.ini với command #php –ini).

#echo “extension=imagick.so” >> /usr/local/php56/lib/php.ini

Bước 5: Restart web service. 

#/etc/init.d/httpd restart

Bước 6: Kiểm tra lại extension php xem đã có imagick hay chưa.

#php -m |grep imagick

Nếu có khó khăn trong trong thao tác, quý khách gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)