Outlook 2016 – Hướng dẫn cài đặt IMAP

  • Thursday 05/08/2021

Outlook 2016 là phiên bản chúng ta sẽ tiến hành cấu hình Email pa@pa.net.vn sử dụng giao thức IMAP trong bài viết này. Ngoài ra bạn có thể tham khảo hướng dẫn cài đặt POP3 vào Outlook 2016 tại đây

 

Đầu tiên bạn mở phần mềm Outlook 2016 lên và vào Menu File > Account Settings > Accounts Settings

 

 

 

 

Bạn chọn New để thêm mới Email vào Outlook

 

 

 

 

Chọn Manual setup or additional server types, click Next để qua bước tiếp theo

 

 

 

Your Name: khai báo tên của bạn hoặc Email

Email Address: nhập vào Email của bạn

Account Type: chọn IMAP

Incoming mail server: bạn nhập vào máy chủ nhận mail (thông tin này sẽ được cung cấp qua Email đăng ký dịch vụ)

Outgoing mail server: bạn nhập vào máy chủ gửi mail (thông tin này sẽ được cung cấp qua Email đăng ký dịch vụ)

Username: nhập vào Email của bạn

Password: nhập vào mật khẩu Email của bạn

Click chọn More Settings

 

 

 

 

Chọn tab Outgoing Server và check vào mục My outgoing server (SMTP) requires authentication

 

 

 

Chuyển sang tab Advanced và khai báo các thông tin sau:

Incoming server (IMAP): 993

Use the following type of encrypted connection: chọn SSL

Outgoing server (SMTP): 465

Use the following type of encrypted connection: chọn SSL

Click OK để đóng hộp thoại, click Next để qua bước tiếp theo

 

 

 

Trong trường hợp bạn không sử dụng SSL có thể khai báo cấu hình như bên dưới (chúng tôi khuyến cáo nên sử dụng giao thức SSL để đảm bảo an toàn hơn)

 

 

 

 

Outlook sẽ tiến hành bước kiểm tra cấu hình Email, bạn sẽ thấy thông báo như hình bên dưới, chọn Close để đóng hộp thoại.

 

 

 

 

Thông báo hoàn tất quá trình cài đặt, chọn Finish.

 

 

 

 

Bạn sẽ thấy Email pa@pa.net.vn đã được thêm vào, chọn Close để bắt đầu sử dụng.

 

 

 

 

Kiểm tra lại Outlook bạn sẽ thấy 1 mail Microsoft Outlook Test Message hệ thống tự động gửi để kiểm tra cấu hình, như vậy là đã cài đặt thành công Email vào Outlook 2016 với giao thức IMAP.

 

 

 

 

Các dịch vụ Email Server tại P.A Vietnam đều có hỗ trợ sẵn giao thức IMAP, bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ sau:

https://www.pavietnam.vn/vn/email-server.html

https://www.pavietnam.vn/vn/email-server-rieng.html

 

4.6/5 - (152 bình chọn)