Hướng dẫn cài đặt ImunifyAV cho directadmin.

  • Monday 08/06/2020

ImunifyAV là một tool giúp bạn quét virus trên Direct Admin

– Để cài đặt ImunifyAV cho server đang sử dụng Directadmin bạn cần phải ssh vào server.

– Bạn tải file cài đặt về với lệnh:

wget https://repo.imunify360.cloudlinux.com/defence360/imav-deploy.sh

- Sau đó chạy lệnh cài đặt:
bash imav-deploy.sh

- Bạn chờ khoảng 2' để hệ thống cài đặt. Sau khi cài đặt xong trên directadmin sẽ tích hợp tool ImunifyAV. Khi đó bạn có thể sử dụng tool này trên Directadmin
- Để update ImunifyAV cho bạn chạy lệnh sau:
yum update imunify-antivirus