Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[Chat30s] Hướng dẫn cài đặt LiveChat vào Website

Hướng dẫn cài đặt LiveChat vào Website

Cài đặt livechat của dịch vụ Chat30s vào website của bạn cực kỳ đơn giản với các bước dưới đây

1. Đăng ký dịch vụ tại : https://www.chat30s.com/
2. Chèn script bên dưới vào thẻ website cần cài đặt live chat (ngoài ra quý khách có thể nhúng link vào bất kỳ vị trí nào của website nhưng khuyến cao nên nhúng vào thẻ head)

Ngôn ngữ  Tiếng Việt: <script type="text/javascript" src="https://livechat.pavietnam.vn/js/script.js" id="live_chat_30s" data-lang="vi"></script>

Ngôn ngữ Tiếng Anh: <script type="text/javascript" src="https://livechat.pavietnam.vn/js/script.js" id="live_chat_30s" data-lang="en"></script>

Đối với mã nguồn mở WordPress Quý khách xem hướng dẫn sau:
Hướng dẫn cài đặt LiveChat vào website WordPress

Chat30s cho phép tùy biến ngôn ngữ (hiện tại đang hỗ trợ 2 ngôn ngữ Tiếng Anh / Tiếng Việt)

Quý khách xin vui lòng truy cập vào menu Quản lý hệ thống -> quản lý phòng ban, Quản lý hệ thống -> quản lý khu vực và Cấu hình chatbox -> đổi thông báo để thiết lập nội dung hiển thị cho từng ngôn ngữ.

Giao diện live chat khách hàng


Tham khảo các dịch vụ Chat30s – Live Chat tại P.A
https://chat30s.com/
Xem thêm nhiều kiến thức về dịch vụ Chat30s – Live Chat tại đây
Truy cập vào đây để nhận được thông tin ưu đãi -khuyến mãi thường xuyên
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html
4.7 / 5 ( 24 bình chọn )
Exit mobile version