Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng Dẫn Cài Đặt Nodejs Trên CentOS 7 bằng NVM

Hướng Dẫn Cài Đặt Nodejs Trên CentOS 7 bằng NVM

NodeJS là một nền tảng được phát triển dự trên Javascript Runtime của dự án Google Chrome. Cho phép các nhà phát triển tạo chức năng phụ trợ có thể mở rộng bằng JavaScript, một ngôn ngữ mà nhiều người đã quen thuộc với việc phát triển web dựa trên trình duyệt.

Bước 1: SSH vào máy chủ CentOS 7

Quý Khách có thể tham khảo hướng dẫn SSH tới VPS/Server tại link: https://kb.pavietnam.vn/ssh-toi-server-linux-bang-putty.html

Bước 2: Cài đặt Node Version Manager

Để cài đặt Node Version Manager Quý Khách sử dụng lệnh sau:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.8/install.sh | bash
source /root/.bash_profile

Bước 3: Cài đặt Nodejs

Kiểm tra list NVM: nvm listremote

chọn version muốn cài là chạy lệnh: nvm install v12.16.1

Chạy lệnh sau để kiểm tra version: node version

========================================

P.A Việt Nam giúp các bạn lựa chon chứng chỉ SSL phù hợp với nhu cầu
https://www.pavietnam.vn/vn/tu-van-ssl.html
Tham khảo chứng chỉ số SSL của các hãng bảo mật nổi tiếng
Sectigo – Comodo
Geotrust
Digicert

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post
Exit mobile version