Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Moodle – Hướng dẫn cài đặt phần mềm Moodle lên hosting, server

HƯỚNG DẪN NÀY GIÚP QUÝ KHÁCH CÀI ĐẶT PHẦN MỀM MOODLE LÊN HOSTING, VPS, Server

1/ Các bạn tạo domain tương ứng cần sử dụng trên hosting hoặc VPS, tùy control Directadmin, cPanel …., ở đây kỹ thuật cung cấp hướng dẫn 2 control thông dụng nhất

Nếu hosting:

cPanel: https://kb.pavietnam.vn/huong-dan-cai-dat-wordpress-thu-cong-tren-host-pa-viet-nam-cpanel.html

Directadmin: https://kb.pavietnam.vn/huong-dan-cai-dat-wordpress-thu-cong-tren-hosting-directadmin.html

Nếu VPS, Server:

Directadmin: https://kb.pavietnam.vn/da-huong-dan-tao-host-tren-directadmin.html

cPanel: https://kienthuc.pavietnam.vn/article/VPS-Dedicated-Colocation/Linux-Server/Cpanel–Huong-dan-tao-host-tren-cpanel.html

Lưu ý: các bạn chỉ tạo host và database, gán quyền database, không upload wordpress lên nhé

2/ Chuẩn bị môi trường, bài lab này thực hiện trên version PHP 5.6 với mysql 5.6, tuy nhiên các bạn cũng có thể build môi trường theo Requirements của nhà sản xuất https://docs.moodle.org/38/en/Installing_Moodle

3/ Các bạn download bản latest hoặc bản cần thiết tại https://download.moodle.org/releases/latest/, file zip hoặc tgz

4/ Các bạn upload lên public_html của host khởi tạo như bước 1, sau đó giải nén

Lưu ý: khi giải nén dữ liệu sẽ nằm ở thư mục public_html/moodle/ | các bạn cần thực hiện chuyển toàn bộ trong /moodle ra /public_html thì lúc đó truy cập domain.com mới ra dữ liệu của moodle thay vì domain.com/moodle

5/ Truy cập vào domain.com (lưu ý domain đã trỏ về IP hosting, server), ở bài lab này là moodle.superdata.vn

Chọn ngôn ngữ

Xác nhận đường dẫn chứa data, để mặc định hoặc tùy chỉnh sau đó next

Chọn database driver, mặc định để Mysql hoặc tùy chỉnh > Next

Khai báo thông tin database đã khởi tạo ở bước 1 > Next

Tiếp tục Continue để đồng ý về chính sách của phần mềm, tới bước check những extension cần thiết cho phần mềm, nếu đã phù hợp sẽ thấy kết quả như ảnh Your server environment meets all minimum requirements. > Continue

Sau đó chờ khoảng 2 đến 5 phút (tùy thuộc cấu hình host, vps) để hệ thống cài đặt > Continue .

Hoàn tất sẽ tới trang cài đặt thông tin moodle như ảnh, các bạn khai báo các thông tin liên quan > Update profiles

Tiếp tục khai báo tên hiển thị cho site trên thanh trình duyệt > Save changes

Đến đây là hoàn tất, lúc này các bạn có thể thoát và truy cập vào domain.com/admin, trong trường hợp này là http://moodle.superdata.vn/admin sẽ ra trang đăng nhập thông tin như ảnh, từ đó các bạn có thể tự tùy biến các setting và vận hành moodle theo nhu cầu của các bạn

Đăng nhập thành công.

Chúc các bạn cài đặt thành công.

 

Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam tại https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Xem thêm các hướng dẫn khác về dịch vụ Online30s với Moodle tại https://kb.pavietnam.vn/?s=moodle

Rate this post
Exit mobile version