Hướng dẫn cài đặt phần mềm Sync Client trên máy tính

  • Thursday 26/03/2020

1. Tải và cài đặt phần mềm Sync Client lên máy tính

Link tải:

MAC OS tải tại đây 

System requirements: 64bit Mac OS X 10.12+

Windows tải tại đây

System requirements: Windows 7+

2. Cấu hình phần mềm Sync Client

B1. Sau khi cài đặt phần mềm hoàn tất thì sẽ ra giao diện bên dưới, mục “Server Address” Quý Khách nhập Server Address do PAvietnam cung cấp khi Quý Khách đăng ký dịch vụ > Next

B2. Nhập user + mật khẩu của user cloudstorage > Next

B3.

Mục Server Quý Khách để các thông số mặc định như hình bên dưới

Mục Local Folder Quý Khách để mặc định hoặc chỉnh lại đường dẫn thư mục mong muốn, đây là thư mục làm việc của phần mềm Sync Client, tất cả các file/thư mục trên server sẽ được đồng bộ về thư mục này, mọi thao tác chỉnh sửa, xóa, thêm file/thư mục trong thư mục này sẽ được đồng bộ lên server

Như hình trên thì thư mục C:\Users\Administrator\ownCloud4 sẽ là thư mục làm việc của phần mềm Sync Client.

Quý Khách lưu lại đường dẫn thư mục này để tiện thao tác.

Hoàn tất quá trình cấu hình > chọn Connect

B5. Nếu các thông số đều khai báo đúng thì sẽ kết nối thành công và ra giao diện bên dưới

Quý Khách có thể bỏ tick các thư mục không muốn đồng bộ giữa phần mềm và server hoặc chọn “Add folder sync connection” để thêm thư mục muốn đồng bộ với server

Nếu muốn thêm account để đồng bộ Quý Khách chọn mục Account > Add New sau đó thực hiện lại các bước thêm account như hướng dẫn trên.