Hướng dẫn cài đặt PHP 8.1 trên CentOS7

  • Tuesday 01/11/2022

I. Giới thiệu về php và php 8.1:

PHP là gì?

PHP là dạng viết tắt của thuật ngữ Personal Home Page. Đây là một chuỗi ngôn ngữ kịch bản hoặc một dạng mã lệnh. Trong đó, ngôn ngữ PHP chủ yếu được phát triển dành cho các ứng dụng nằm trên máy chủ. Khi các lập trình viên PHP viết chương trình, các chuỗi lệnh sẽ được chạy ở trên server nhằm sinh ra mã HTML. Nhờ đó, những ứng dụng trên các website có thể chạy một cách dễ dàng. Ngôn ngữ PHP thông thường phù hợp với việc lập trình web vì nó có thể dễ dàng kết nối với các website có sử dụng HTML để chạy trên những trình duyệt web. Chính vì vậy, ngôn ngữ lập trình này luôn được coi là khá dễ học. Và PHP cũng trở thành ngôn ngữ web dev phổ biến nhất mà các lập trình viên sẽ cần phải học khi mới bắt đầu vào nghề.

PHP 8.1 được phát hành vào tháng 11 năm 2021 là phiên bản thứ yếu mới nhất của ngôn ngữ PHP. Nó bổ sung một số tính năng ngôn ngữ mới, ngoài một số cải tiến nhỏ và cải tiến hiệu suất. Có một số thay đổi quan trọng cần lưu ý, nhưng hầu hết các nâng cấp từ PHP 8.0 sẽ dễ dàng.

II. Cài đặt PHP 8.1 trên CentOS 7 :

Bước 1: SSH vào server :

Để cài đặt PHP 8.1 trên CentOS 7 thì việc đầu tiên chúng ta cần làm là SSH hoặc truy cập VPS hoặc máy chủ của bạn với quyền root trước. Nếu bạn chưa biết cách SSH vào VPS hoặc Server của bạn thì bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn sau:

Bước 2: Cài đặt PHP 8.1 trên CentOS 7 :

Để bắt đầu, trước tiên bạn cần thêm Repo Remi để từ đó bạn sẽ có thể cài đặt PHP 8.1 trên CentOS7.

Cài đặt và kích hoạt Repo Remi trên CentOS 7, các bạn cần chạy các lệnh sau:

yum -y install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
yum -y install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Đây là kết quả sau khi chạy các lệnh trên.

php 8.1

Cài đặt các gói PHP 8.1 và kích hoạt các bạn cần chạy các lệnh sau:

yum -y install yum-utils
yum-config-manager --disable 'remi-php*'
yum-config-manager --enable remi-php81
yum repolist
yum -y install php php-{cli,fpm,mysqlnd,zip,devel,gd,mbstring,curl,xml,pear,bcmath,json,opcache,redis,memcache}

Đây là kết quả sau khi chạy các lệnh trên :

 

 

Bước 3: Kiểm tra phiên bản PHP sau khi cài đặt :

Sau khi các bạn đã cài đặt xong, các bạn có thể kiểm tra lại phiên bản PHP với lệnh sau :

php -v

Đây là kết quả sau khi chạy lệnh trên :

php 8.1

Như hình thì mình đã cài đặt thành công PHP 8.1 trên CentOS 7 thành công.

III. Tổng Kết :

Ở bài biết này đã hướng dẫn bạn cách cài đặt php 8.1 trên CentOS7 một cách đơn giản nhất.

Trong quá trình cài đặt php 8.1 trên CentOS7 nếu có vấn đề lỗi phát sinh, vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ kiểm tra và xử lý.

Xem thêm các hướng dẫn khác về VPS tại đây.

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng :
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (2 bình chọn)