Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cài đặt Redis lên DirectAdmin

Hướng dẫn cài đặt Redis lên DirectAdmin

Redis là một phần mềm mã nguồn mở (Open-source) có tác dụng lưu trữ cấu trúc dữ liệu vào bộ nhớ (RAM) trên máy chủ. Phần mềm này có thể được sử dụng như một cơ sở dữ liệu hoặc dùng làm bộ nhớ đệm (cache).

Đối với website WordPress, Redis có thể sử dụng để lưu những dữ liệu đệm khi xử lý được khai báo bởi lớp WP_Object_Cache. Nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu, thì Object Cache trong WordPress sẽ giúp máy chủ tiết kiệm thời gian xử lý những truy vấn trong PHP hoặc Database bằng việc lưu các dữ liệu đệm vào một nơi nào đó, và Redis sẽ giúp chúng ta lưu trữ các dữ liệu này vào bộ nhớ để có tốc độ truy xuất nhanh hơn là lưu vào ổ cứng.

Bước 1: SSH vào VPS/server

Quý Khách có thể tham khảo hướng dẫn SSH tới VPS/Server tại link: https://kb.pavietnam.vn/ssh-toi-server-linux-bang-putty.html

Bước 2: Cài đặt Redis lên DirectAdmin

yum update -y
yum install epel-release -y
yum install redis


Sau khi cài xong Qúy Khách khởi động lại và cho khởi động cùng hệ thống.

systemctl restart redis

systemctl enable redis

Bước 3: Cài đặt Igbinary

Sau khi cài đặt Redis lên DirectAdmin hoàn tất, Quý Khách hãy cài đặt Igbinary. Igbinary là sự thay thế cho bộ nối tiếp PHP tiêu chuẩn. Thay vì tiêu tốn thời gian và không gian biểu diễn văn bản, igbinary lưu trữ cấu trúc dữ liệu PHP ở dạng nhị phân nhỏ gọn. Tiết kiệm rất có ý nghĩa khi sử dụng các kho lưu trữ dựa trên bộ nhớ memcached hoặc tương tự cho dữ liệu nối tiếp. Có thể giảm khoảng 50% yêu cầu lưu trữ. Số lượng cụ thể phụ thuộc vào dữ liệu của bạn.

yum install igbinary igbinary-devel

Bước 4: Cài đặt PHP Redis

Tiếp theo bạn cần cài đặt phần mở rộng Redis PHP để làm môi trường giao tiếp. Quý Khách chạy lần lượt các lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/scripts/custom
wget https://raw.githubusercontent.com/poralix/directadmin-utils/master/php/php-extension.sh -O php-extension.sh
chmod 750 php-extension.sh
./php-extension.sh install redis

Bước 5: Cấu hình Redis lên Website

Sau khi cài đặt Redis lên DirectAdmin xong, bạn hãy cấu hình Redis lên website để hoạt động. Mỗi mã nguồn sẽ có cách cấu hình khác nhau. Ở bài viết này mình chỉ hướng dẫn cấu hình trên WordPress bằng 2 Plugin thông dụng sau.

Cấu hình Redis với Redis Object Cache:

Trước khi cài đặt Qúy Khách mở file wp-config.php và thêm đoạn mã sau để xác thực khóa.

define('WP_CACHE_KEY_SALT', 'youwebsite.com');

define('WP_CACHE', true);

Quý khách vui lòng sửa lại yourwebsite.com bằng tên website của bạn. vd pavietnam.net

Cài đặt Redis Object cache plugin trong WordPress, bằng cách nhấn các Plugin và nhấp vào Add New Plugin, và bạn có thể tìm kiếm Redis Object Cache, và bạn có thể nhấp vào Cài đặt và Activate, như hình dưới đây:

Nếu bạn đã cần phải kích hoạt Redis một lần nữa để mengconnect redis với cơ sở dữ liệu redis, bằng cách nhấp vào Cài đặt và nhấp vào Redis, nếu bạn đi tới trang bảng điều khiển redis, ở đây bạn có thể nhấp vào Bật và Redis cũng đã hoạt động trong WordPress bạn, giống như hình dưới đây:

 

========================================

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/ 

Rate this post
Exit mobile version