Hướng dẫn cài đặt số nội bộ tự động trên app PAphone bằng mã QR code

  • Thursday 03/12/2020

Hướng dẫn cài đặt số nội bộ (máy nhánh) tự động trên app PAphone bằng mã QR code.

Tổng đài ảo P.A Việt Nam hỗ trợ mã QR Code cho việc cài đặt, đăng nhập số nội bộ, máy nhánh tự động trên di động smartphone Android, IOS qua app PAphone.

 

B1: Đăng nhập vào trang quản trị tổng đài tại https://crm.pavietnam.vn


B2: Tại mã QR code để đăng nhập.

– Vào liên kết https://crm.pavietnam.vn/cloud-phone chọn menu “Số nội bộ” → chọn “ Danh sách số nội bộ” → Tại bảng danh sách số nội bộ chọn biểu tưởng mã QR code để tạo cho số nội bộ đó.

– Tổng đài hỗ trợ tạo 3 loại mã QR code.

+ Loại QR Code sử dụng “Mãi mãi” : Mã QR Code này sẽ được sử dụng đăng nhập mãi mãi không bị giới hạn số lần đăng nhập và thời gian đăng nhập.

+ Loại QR Code sử dụng theo “Số lần” : Mã QR Code sử dụng theo số lần đăng nhập này người dùng có thể đăng nhập theo số lần quy định, khi đăng nhập hết số lần đăng nhập quy định mã QR Code này sẽ không còn hiệu lực.

+ Loại QR Code sử dụng “Trong ngày” : Mã QR Code sử dụng theo ngày, người dùng có thể đăng nhập theo ngày quy định, khi qua ngày đăng nhập quy định mã QR Code này sẽ không còn hiệu lực.

 

– Sau đó một mã QR code sẽ được tạo.


+ Chọn mục “ Tải về” để tải mã QR code về.

+ Chọn mục “ Làm mới” để hủy bỏ mã QR code trước đó và cập nhật mã QR code mới nhất. Mã QR code trước đó sẽ không sử dụng được.

(Lưu ý bảo mật: Sau khi gửi mã QR code cho người dùng đăng nhập thành công. Người quản trị tổng đài nên chọn mục “Làm mới” để tạo lại mã QR code mới, để hủy bỏ mã QR code cũ đã cung cấp cho người dùng trước đó)

 

B3: Sử dụng app PAphone quét mã QR code.

– Vào Google play trên Android hoặc Apple Store trên iPhone tìm kiếm từ khóa “PAphone” để download và cài đặt app PAphone.

– Sau khi cài đặt xong, mở phần mềm PAphone chọn chức năng quét mã QR code “ Quét mã QRcode” sau đó quét mã QR code đã tạo trước đó tại bước 2 (B2)

Video hướng dẫn quét mã QR code đăng nhập tự động trên app PAphone.

Xem thêm :

Hướng dẫn bật chạy nền và mở quyền hạn cho app PAphone trên iPhone IOS

Hướng dẫn bật chế độ chạy nền app PAphone trên điện thoại Xiaomi

Rate this post