Hướng dẫn cài đặt softphone trên máy vi tính (PC) với Blink

  • Friday 10/04/2020

Hướng dẫn cài đặt softphone trên máy vi tính (PC) với Blink.
Bước 1: Truy cập http://icanblink.com/download.phtml để download Free phiên bản của Windows, Linux, Mac (bài viết hướng dẫn HDH windows)

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Nhấp chuột trái vào file .exe vừa được tải xuống tiến hành cài đặt

 

 

 

 

 

Bước 3:

– Chọn “I accept the Agreement ” rồi chọn “Next”

– Tiếp tục chọn “Next”

– Chọn đường dẫn mới ở “Browse” hoặc chọn “Next” để cài đặt theo mặc định

– Tiếp tục chọn “Next”

– Tiếp tục chọn “Next”

– Chọn “Install” để cài đặt

– Quá trình cài đặt diễn ra khoảng 1 phút

– Chọn “Finish” để hoàn tất cài đặt và chạy ứng dụng

Bước 4: Cấu hình tài khoản SIP

– Chọn “Add an Existing SIP account” , nếu chưa có tài khoản SIP Quý khách có thể đăng ký ở https://tongdai.cloud/vn/bang-gia

+ Display name: Nhập tên hiển thị

+ SIP address: Nhập thông tin có dạng : accountsip@domain

+ Password: Nhập mật khẩu tài khoản SIP

– Chọn “Blink” –> “Preferences” để xem trạng thái và chỉnh sửa thông tin nếu cần

– Thông tin đăng ký tài khoản

+Registration Succeeded : đăng ký tài khoản thành công và có thể sử dụng

+Registration Failed : đăng ký tài khoản thất bại vui lòng xem lại thông tin tài khoản như mật khẩu, domain, tên đăng ký

Chúc Quý Khách thành công !!

Rate this post