Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cài đặt softphone trên máy vi tính (PC) với Blink

Hướng dẫn cài đặt softphone trên máy vi tính (PC) với Blink.
Bước 1: Truy cập http://icanblink.com/download.phtml để download Free phiên bản của Windows, Linux, Mac (bài viết hướng dẫn HDH windows)

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Nhấp chuột trái vào file .exe vừa được tải xuống tiến hành cài đặt

 

 

 

 

 

Bước 3:

– Chọn “I accept the Agreement ” rồi chọn “Next”

– Tiếp tục chọn “Next”

– Chọn đường dẫn mới ở “Browse” hoặc chọn “Next” để cài đặt theo mặc định

– Tiếp tục chọn “Next”

– Tiếp tục chọn “Next”

– Chọn “Install” để cài đặt

– Quá trình cài đặt diễn ra khoảng 1 phút

– Chọn “Finish” để hoàn tất cài đặt và chạy ứng dụng

Bước 4: Cấu hình tài khoản SIP

– Chọn “Add an Existing SIP account” , nếu chưa có tài khoản SIP Quý khách có thể đăng ký ở https://tongdai.cloud/vn/bang-gia

+ Display name: Nhập tên hiển thị

+ SIP address: Nhập thông tin có dạng : accountsip@domain

+ Password: Nhập mật khẩu tài khoản SIP

– Chọn “Blink” –> “Preferences” để xem trạng thái và chỉnh sửa thông tin nếu cần

– Thông tin đăng ký tài khoản

+Registration Succeeded : đăng ký tài khoản thành công và có thể sử dụng

+Registration Failed : đăng ký tài khoản thất bại vui lòng xem lại thông tin tài khoản như mật khẩu, domain, tên đăng ký

Chúc Quý Khách thành công !!

4.7 / 5 ( 25 bình chọn )
Exit mobile version