Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cài đặt softphone trên máy vi tính (PC) với Jitsi

Hướng dẫn cài đặt softphone trên máy vi tính (PC) với Jitsi.
Bước 1: Truy cập https://jitsi.org/downloads/#stableline để download Free phiên bản của Windows, Linux, Mac (bài viết hướng dẫn hệ điều hành windows 64 bit, nếu hệ điều hành của Quý khách là 32 bit chọn 32 bit)

Bước 2: Nhấp chuột trái vào file .exe vừa được tải xuống tiến hành cài đặt

Bước 3:

– Chọn “Next”

– Tick chọn “I Accept the terms in the License Agreement” rồi chọn “Next”

– Chọn đường dẫn mới ở “Change” hoặc chọn “Next” để cài đặt theo mặc định

– Tiếp tục chọn “Next”

– Chọn “Install” để cài đặt

– Quá trình cài đặt diễn ra khoảng 1 phút

– Chọn “Finish” để hoàn tất cài đặt

Bước 4: Cấu hình tài khoản SIP

– Ở khung cấu hình SIP ta nhập thông tin, nếu chưa có tài khoản SIP Quý khách có thể đăng ký ở https://tongdai.cloud/vn/bang-gia

+ Username: Nhập thông tin có dạng : accountsip@domain

+ Password: Nhập mật khẩu tài khoản SIP

– Chọn “Tools” –> “Options” để xem trạng thái và chỉnh sửa thông tin nếu cần

– Thông tin đăng ký tài khoản

+Registration Succeeded – online : đăng ký tài khoản thành công và có thể sử dụng

+Authentication failed : đăng ký tài khoản thất bại vui lòng xem lại thông tin tài khoản như mật khẩu, domain, tên đăng ký

Chúc Quý Khách thành công !!

Rate this post
Exit mobile version