Hướng dẫn cài đặt softphone trên máy vi tính (PC) với Zoiper5

  • Thursday 16/11/2017

Hướng dẫn cài đặt softphone trên máy vi tính (PC) với Zoiper5.
Bước 1: Truy cập https://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/zoiper5/for/windows để download Free phiên bản của Windows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Cấu hình số nội bộ trên phần mền Zoiper5

Ví dụ cấu hình số nội bộ 101 trên tổng đài cần những thông tin sao:

Số nội bộ: 101

Mật khẩu: 123qwe@


IP tổng đài: Như hình bên dưới: 112.213.x.x

 

 

Bước 3: Cấu hình.

Mởi Zoiper5 lên chọn như hình.

Mở phần mềm Zoiper5 chọn Continue as a free user.

 

 

Chọn như hình sau đó click chọn Login

 

Chọn Next