Hướng dẫn cài đặt softphone trên máy vi tính (PC) với Zoiper5

  • Thursday 16/11/2017

Hướng dẫn cài đặt softphone trên máy vi tính (PC) với Zoiper5.
Bước 1: Truy cập https://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/zoiper5/for/windows để download Free phiên bản của Windows

Bước 2: Cấu hình số nội bộ trên phần mền Zoiper5

Ví dụ cấu hình số nội bộ 101 trên tổng đài cần những thông tin sao:

Số nội bộ: 101

Mật khẩu: 123qwe@

IP tổng đài: Như hình bên dưới: 112.213.x.x

 

Bước 3: Cấu hình.

Mởi Zoiper5 lên chọn như hình.

Mở phần mềm Zoiper5 chọn Continue as a free user.

 

Chọn như hình sau đó click chọn Login

 Chọn Next

 Nhấn Skip đển qua bước kế tiếp.

 Chọn Next

 

Chọn dấu X bên phải Account như hình

 

Chọn như hình chữ nhật khoanh đổ để bắt đầu nghe gọi.

  

Trường hợp bị lỗi như hình: click Skip để qua bước kế tiếp.

 Chọn tiếp Yes

 Chọn Create Account như hình

 Click vào biểu tượng tròn nhò như hình. Bên trái Accounts

 Chọn vào Advanced để cấu hình

 Tại Advanced -> bỏ dấu tick tại Global STUN như hình bên dưới.

 

Tại Advanced -> bỏ dấu tick tại Open random port above 3200 như hình bên dưới.

  Sau khi xong quay lại Account để kết nối lại.

 

Quay lại màn hình chính.

 

Rate this post