Hướng dẫn cài đặt softphone trên máy vi tính (PC)

  • Tuesday 22/08/2017

Hướng dẫn cài đặt softphone

Bước 1: Truy cập http://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/zoiper3#windows để download Free phiên bản của Windows

Bước 2: Cấu hình Network

Bật Zoiper và chọn Setings > Preferences > Advanced > Network

Ở mục STUN options > Bỏ chọn dấu check tại Enable STUN

Bước 3: Cấu hình 

Bật Zoiper và chọn Setings > Preferences > Create account 

Chọn SIP > NEXT

Sau đó, khai báo thông tin extension – mật khẩu – IP tổng đài ảo > NEXT

Tiếp tục NEXT 

Nhận được thông báo này tức là đã cấu hình thành công

Close > Nhấn Register > OK để save lại

Bước 4: Kiểm tra hoạt động của Zoiper

Sử dụng điện thoại di động hoặc máy bàn để gọi vào tổng đài kiểm tra

Rate this post