Hướng dẫn cài đặt softphone trên smartphone

  • Tuesday 22/08/2017

CẤU HÌNH Zoiper cho IOS

1: Tải phần mềm Zoiper

 

 

 

2. Cài đặt Account

 

Chọn Accounts – chọn yes

 

chọn manual configuration 

 

 

7. chọn SIP account 

 

8. đăng ký thành công

 

9. màn hình gọi điện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CẤU HÌNH Zoiper cho Android

1. Chọn INSTALL