Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cài đặt softphone trên smartphone

CẤU HÌNH Zoiper cho IOS

1: Tải phần mềm Zoiper

 

 

 

2. Cài đặt Account

 

Chọn Accounts – chọn yes

 

chọn manual configuration 

 

 

7. chọn SIP account