Hướng dẫn cài đặt SSL Let’s Encrypt trên Plesk Panel

  • Friday 10/04/2020

Để cài đặt SSL Let’s Encrypt cho hosting đang sử dụng control plesk. Trước tiên bạn cần phải trỏ record web ( @ và www) cho domain về ip hosting. Sau đó cho đăng nhập vào Plesk:

I. Sử dụng mục quản lý SSL/TLS Certificate

Bước 1 

Tại mục Websites & Domains  -> Chọn SSL/TLS Certificate

Bước 2 : Tại mục Install a free basic certificate provided by Let’s Encrypt click nút “Install

Bước 3 : Nhập thông tin email của bạn, check chọn Include a “www” subdomain… Sau đó tiến hành click nút Get it free 

Quá trình cài đặt SSL thành công sẽ có xuất hiện thông báo như bên dưới

Bước 4 : Tới đây việc cài đặt SSL đã hoàn tất. Bạn cần tiến hành bật chuyển hướng truy cập từ http sang httpS . Đồng thời có thể bật/tắt tính năng  HSTS (Strict-Transport-Security)

  • Redirect from http to https : Chuyển hướng truy cập từ http sang httpS
  • HSTS : Bật hoặc Tắt tính năng HSTS (Strict-Transport-Security). Tìm hiểu tính năng HTTS tại đây

 

II. Sử dụng tiện ích Let’s Encrypt trên Plesk

Với trường hợp trên plesk panel có xuất hiện tiện ích Let’s Encrypt thì bạn sử dụng cách này để cài đặt SSL miễn phí

Bước 1

Tại Tab Website & Domain bạn chọn mục Let’s Encrypt.

Bước 2

Bạn nhập email vào mục: “Email address”, check vào mục “Select what else can be secured” để sinh ssl cho www. Và chọn renew.

Bước 3

Bạn chờ khoảng 30s-1′ để hệ thống tiến hành cho sinh ssl. Sau khi hoàn tất sẽ có thông báo như hình.

Bước 4 : Đây là bước cài đặt SSL cho hosting. Bạn chọn vào mục Hosting Settings. Tại mục “Certificate ” bạn chọn CERT SSL let’s encrypt đã tạo và chọn ok để cài đặt.

Vậy là quá trình sinh ssl và cài đặt cho website đã hoàn tất.

Rate this post