Hướng dẫn cài đặt SSL Let’s Encrypt trên Plesk Panel

  • Friday 10/04/2020

Bước 1

Để cài đặt SSL Let’s Encrypt cho hosting đang sử dụng control plesk. Trước tiên bạn cần phải trỏ record web ( @ và www) cho domain về ip hosting. Sau đó cho đăng nhập vào Plesk:

 

Bước 2

Tại Tab Website & Domain bạn chọn mục Let’s Encrypt.

Bước 3

Bạn nhập email vào mục: “Email address”, check vào mục “Select what else can be secured” để sinh ssl cho www. Và chọn renew.

Bước 4

Bạn chờ khoảng 30s-1′ để hệ thống tiến hành cho sinh ssl. Sau khi hoàn tất sẽ có thông báo như hình.

B5: Đây là bước cài đặt SSL cho hosting. Bạn chọn vào mục Hosting Settings. Tại mục “Certificate ” bạn chọn CERT SSL let’s encrypt đã tạo và chọn ok để cài đặt.

Vậy là quá trình sinh ssl và cài đặt cho website đã hoàn tất.