Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cài đặt SSL trên cPanel

Để cài đặt SSL với host , bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây :
Đầu tiên, cần đăng nhập vào cPanel theo thông tin quản trị hosting đã cung cấp.

Tiếp theo, bạn nhấp chọn vào mục SSL/TLS trong trình đơn SECURITY

Trong giao diện chính SSL/TLS, bạn nhấp chọn vào mục Manage SSL sites

Trong giao diện Manage SSL Hosts, bạn chọn tên miền cần cài đặt chứng chỉ SSL

Ngay phía bên dưới, bạn copy và dán chính xác nội dung file CRT, Private Key và CA lần lượt vào 3 ô trống Certificate: (CRT), Private Key (KEY), Certificate Authority Bundle (CABUNDLE) tương ứng.

Cuối cùng bạn nhấp chọn Install Certificate để hệ thống khởi động tiến trình cài đặt chứng chỉ SSL.

Quá trình cài đặt SSL thành công.

Rate this post
Exit mobile version