Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cài đặt SSL trên cPanel

Chuẩn bị:

– Tập tin dạng tenmien.zip từ hệ thống qua email bạn đăng ký, trong tập tin nén bạn sẽ nhận được 2 tập tin, 1 là tenmien.crt (tập tin cert cho tên miền của bạn), 2 là tập tin tenmien.ca-bundle (tập tin intermediate certificate của CA). 

Bước 1: Sau khi tạo CSR hoàn tất, hệ thống sẽ tạo đồng thời private key cho quý khách. 

Truy cập SSL/TLSGenerate, view, upload, or delete your private keys > Edit.

Bước 2: Copy nội dung private key ra notepad và lưu lại để phục vụ cho việc cài đặt SSL.

Bước 3: Tiến hành cài đặt SSL.

Chọn Manage SSL sites.

Bước 4: Copy chính xác các thông tin bao gồm Private Key, CRT, CA vào mục tương ứng.

Sau đó chọn Install Certificate.

Hoàn tất việc cài đặt SSL trên cPanel.

4.6/5 - (129 bình chọn)
Exit mobile version