Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cài đặt SSL trên Kerio Connect Webmail

Chuẩn bị:

– Tập tin dạng tenmien.zip từ hệ thống qua email bạn đăng ký, trong tập tin nén bạn sẽ nhận được 2 tập tin, 1 là tenmien.crt (tập tin cert cho tên miền của bạn), 2 là tập tin tenmien.ca-bundle (tập tin intermediate certificate của CA). 

Bước 1: Copy thông tin từ file CRT và CA vào notepad với thứ tự CRT – CA sau đó Save lại.

Bước 2: Phải chuột domain cần cài SSL chọn Import > Import Signed Certificate from CA.

 

 

Bước 3: Trỏ đường dẫn tới file vừa Save ở trên > Import.

Bước 4: Phải chuột vào domain và chọn Set as Active để kích hoạt sử dụng.

Bước 5:

Kiểm tra với trên Browser.

Kiểm tra với tool https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html

Hoàn thành việc cài đặt và sử dụng SSL trên Kerio Connect.

 

Rate this post
Exit mobile version