Hướng dẫn cài đặt SSL trên máy chủ Apache

  • Thursday 08/12/2022

Hướng dẫn cài đặt SSL trên máy chủ Apache 

Bước 1 : Chuẩn bị thông tin để cài đặt SSL

Trước khi cài đặt Chứng chỉ SSL trên máy chủ của bạn, vui lòng đảm bảo bạn có sẵn những thông tin sau :

  1. Private Key (private.key)
  2. Server Certificate ( Cert)
  3. Intermediate CA / Chain Certificate bundle (file ending with .ca-bundle)

Bước 2 : Upload thông tin SSL lên Server

Upload các file trên lên máy chủ Apache và đặt ở đường dẫn tùy chọn. Tuy nhiên lời khuyên là nên đặt ở đường dẫn /etc/httpd/ssl/ (lưu ý tạo folder tên ssl)

Cụ thể các file sẽ nằm trong đường dẫn như sau

/etc/httpd/ssl/your_domain_name.crt
/etc/httpd/ssl/your_domain_name.ca-bundle
/etc/httpd/ssl/private//private.key

Ghi chú : Thay your_domain bằng tên domain của bạn.

Bước 3 : Cài đặt và cấu hình

Đảm bảo Server đã được cài đặt mod_ssl. Nếu chưa thì thực hiện cài nhanh  với lệnh như sau:

#yum install mod_ssl

Sau đó mở file /etc/httpd/conf.d/ssl.conf tìm đến VirtualHost 443 của website tương ứng để thực hiện khai báo các dòng sau (nếu chưa có thì copy vào cuối dòng, edit thông tin và save lại)

<VirtualHost *:443>
DocumentRoot /var/www/html #nhập lại đường dẫn chứa source, hoặc copy lại từ phần port 80 trong file này
ServerName example.com # nhập lại domain, hoặc copy lại từ phần port 80 trong file này
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/example.com.crt # nhập đường dẫn chứa cert tương ứng
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/example.com.key # nhập đường dẫn chứa key tương ứng
SSLCertificateChainFile /etc/ssl/example.com.ca-bundle # nhập đường dẫn chứa cacert tương ứng
</VirtualHost>

Lưu lại, khởi động lại service Apache.

#service httpd restart
hoặc
#systemctl restart httpd.service

Truy cập website để kiểm tra thông tin SSL

cài đặt ssl trên apache

================================================================

P.A Việt Nam giúp các bạn lựa chon chứng chỉ SSL phù hợp với nhu cầu
https://www.pavietnam.vn/vn/tu-van-ssl.html
Tham khảo chứng chỉ số SSL của các hãng bảo mật nổi tiếng
Sectigo – Comodo
Geotrust
Digicert

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)