Hướng dẫn cài đặt SSL trên Plesk

  • Friday 17/03/2017

B1 . Trong Plesk control Panel, vào mục Website & Domain -> chọn SSL certificate

 

B2. Click Add SSL Certificates

B3. Sinh CSR để đăng ký SSL, trường hợp đã có Certificate rồi thì tiếp B5.1

B4. Lấy thông tin CSR

 

B5. Cài SSL Certificate. Plesk control Panel, vào mục Website & Domain -> chọn SSL certificate -> click vào tên SSL đã tạo ở bước sinh CSR, sau đó nhập thông tin cert và lưu lại

B5.1 : Trường hợp bạn có sắn thông tin SSL certifiate (Không sinh CSR) bao gồm private key, cert. thì tại mục SSL certificate click “Add SSL certificate” và nhập các thông tin tương ứng

 

B6. Kích hoạt SSL cho host : Vào Plesk control Panel,Hosting Settings

 

Tìm mục Security và check vào “SSL support” đồng thời chọn SSL Certificate ở khung bên phải.