Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cài đặt SSL trên Plesk

Trong Plesk control Panel, vào mục Website & Domain -> chọn SSL/TLS Certificate

 

Cách I :

Tại mục “Upload a certificate you already purchased” , bạn chọn “Upload .pem file” file SSL đã có từ máy tính. Lưu ý file phải để định dạng .pem hoặc .crt. Nội dung của file sẽ bao gồm Private key + Certificate + CA-Root Certificate

Hệ thống sẽ tiến hành cài đạt SSL. Sau khi cài đặt hoàn tât sẽ có thông báo

 

Cách II :

Bước 1 : Tại mục Download or remove existing certificates, click nút Manage

 

Bước 2. Click Add SSL Certificates

Bước 3 : Sinh CSR để đăng ký SSL, trường hợp đã có Certificate rồi thì tiếp Bước 5.1

Bước 4 : Lấy thông tin CSR

 

Bước 5 : Cài SSL Certificate. Plesk control Panel, vào mục Website & Domain -> chọn SSL certificate -> click vào tên SSL đã tạo ở bước sinh CSR, sau đó nhập thông tin cert và lưu lại

Bước 5.1 : Trường hợp bạn có sẵn thông tin SSL certifiate (Không sinh CSR) bao gồm private key, cert. thì tại mục SSL certificate click “Add SSL certificate” và nhập các thông tin tương ứng

Tiếp theo :

 

Bước 6. Kích hoạt SSL cho host : Vào Plesk control Panel,Hosting Settings

 

Tìm mục Security và check vào “SSL support” đồng thời chọn SSL Certificate ở khung bên phải.

 

Rate this post
Exit mobile version