Hướng dẫn cài đặt SSL trên Zimbra Mail Server

  • Thursday 09/03/2017

Hướng dẫn cài đặt SSL trên Zimbra Mail Server

Sau khi đã gửi thông tin CSR cho đối tác đăng kí SSL, quý khách sẽ nhận lại được 2 file cert bao gồm CRTCA. Quý khách tham khảo các bước sau để tiến hành cài SSL cho Zimbra Mail Server.

Nếu quý khách chưa có CSR, tham khảo https://kb.pavietnam.vn/huong-dan-tao-csr-tren-zimbra-mail-server.html để thực hiện lấy nội dung này và gửi cho đối tác đăng kí SSL.

Bước 1: Truy cập vào trang quản trị admin của Zimbra (port 7071) chọn Configure > Certificates > Phải chuột Install Certificates > Install the commercially signed certificate.

zimbra

Bước 2: Xác nhận các thông tin đã khai báo > Next

Bước 3: Chọn đường dẫn tới các file CRT, CA được gửi lại bởi đối tác cung cấp SSL.

Certificate: Path tới đường dẫn chứa Nội dung file CRT.

Root CAPath tới đường dẫn chứa Nội dung file CA.

Next > Install

Bước 4: SSH vào server và thực hiện restart Zimbra

#su zimbra

$zmcontrol restart

 

Nếu trong quá trình thao tác có lỗi hoặc khó khăn, chưa hiểu ở bước nào, quý khách vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ.

5/5 - (9 bình chọn)