Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cài đặt telnet client trên windows và sử dụng

Hướng dẫn cài đặt telnet client trên windows

1. Hướng dẫn cài đặt

Để cài đặt telnet client trên Windows chúng ta thực hiện theo các bước dưới đây:

Chúng ta nhấn chuột phải ở  biểu tượng lá cờ windows > chọn Control Panel để mở cửa sổ Control Panel.

Sau đó chọn chọn Programs and Features

Sau đó chọn tiếp Turn Windows features on or off

Lúc này trên màn hình xuất hiện cửa sổ Windows Features. Tại đây bạn tìm và đánh tích chọn Telnet Client rồi nhấn Next sau đó nhấn Install để cài đặt . Một sô trường hợp yêu cầu khởi động lại máy tính khi cài đặt hoàn tất .

2. Hướng dẫn sử dụng

Chúng ta nhấn chuột phải ở  biểu tượng lá cờ windows phím> Run (hoặc nhấm phím Windows + R) Cửa sổ Run xuất hiện nhập vào chữ cmd

Của sổ CMD xuất hiện chúng ta có thể gõ lệnh với cú pháo như sau :

telnet [IP, hoặc Hostname] [số Port]

VD: Telnet đến mail PA port 25 ta gõ như sau :

telnet mail.pavietnam.vn 25

Kết quả trả về như phía dưới là có kết nối được từ máy tính này đến mail.pavietnam.vn qua port 25 .

 

Xem các bài viết khác Tại đây

https://www.pavietnam.vn/vn/hosting.html

https://www.pavietnam.vn/vn/hosting-chat-luong-cao.html

Rate this post
Exit mobile version