Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[Chat30s] Hướng dẫn cài đặt Thư viện trả lời mẫu

Thư viện trả lời mẫu hỗ trợ nhân viên tạo ra template trả lời theo những tình huống đặt ra, để trong quá trình hỗ trợ khách hàng có thể sử dụng những mẫu này trả lời nhanh chóng cho khách.

Phần thư viện trả lời được cài đặt trên mỗi tài khoản nhân viên.

Để thiết lập Quý khách vui lòng đăng nhập vào tài khoản nhân viên cần thiết lập, mỗi nhân viên có thể thiết lập template mẫu của riêng mình.

B1. Vào Menu , tại mục “Quản lý hệ thông” -> “Menu hỗ trợ”

*** Cách vào Menu : 

B2. Đầu tiền Quý khách phải thêm 1 menu hỗ trợ nếu trước đó chưa tạo, menu hỗ trợ giúp gom những template có cùng chủ đề vào chung 1 menu để dễ lựa chọn khi cần

Quý khách nhập 1 tên bất kỳ cho menu và click nút thêm mới, có thể tạo nhiều menu

B3. Sau đó Quý khách tiến hành thêm danh mục hỗ trợ (sau khi đã tạo menu hỗ trợ)

Quý khách chọn menu cho danh mục,  nhập tiêu đề và nội dụng cho danh mục tương tự như hình dưới

Tới đây, Quý khách đã tạo xong 1 thư viện trả lời mẫu và có thể sử dụng

 

B4. Sử dụng thư viện mẫu khi đang chat với khách hàng. Quý khách click phải vào khung chat, sau đó chọn menu đã tạo ở bước trên -> click chuột vào tiêu đề của template khung chat sẽ chèn nội dung Quý khách khai báo sẵn, Quý khách chỉ cần gửi cho khách khàng là được.

 

Rate this post
Exit mobile version