Hướng dẫn cài đặt tool theo dõi băng thông iftop

  • Sunday 28/11/2021

Iftop là một tool được sử dụng để theo dõi băng thông hiện tại trên giao diện mạng ( network interface). Nó lắng nghe lưu lượng mạng trên một interface và hiển thị mức sử dụng băng thông hiện tại. Rất thích hợp cho vấn đề kiểm tra theo dõi băng thông các tiến trình cũng như dịch vụ đang chạy trên server linux.

Để cài đặt này bạn cần phải ssh vào server.

Tham khảo ssh server tại đây

Bước 1: Cài đặt các thư viện libpcap và libncurses

– Bạn cài đặt các thư viện bằng lệnh: yum -y install libpcap libpcap-devel ncurses ncurses-devel

– Hệ thống sẽ tự động download các thư viện về và cài đặt. Sau khi cài đặt hoàn tất sẽ hiện thị kết quả sau:

Bước 2: Cài đặt tool Iftop

– Bạn download file cài đặt với lệnh:

Bạn cũng có thể download sử dụng các phiên bản khác bằng cách truy cập link :http://www.ex-parrot.com/pdw/iftop/download/ để chọn version mong muốn. Ở đây chúng tôi sử dụng version 0.17.

Sau khi download hoàn tất bạn phải giải nén với lệnh:#tar -zxvf iftop-0.17.tar.gz

Sau khi giải nén vào cd vào thư mục đã giải nén bạn chạy tuần tự các lệnh sau để tiến hành cài đặt:

#cd iftop-0.17

#./configure

#make

#make install

Sau khi cài đặt hoàn tất sẽ hiển thị kết quả sau:

Bước cuối: Hướng dẫn sử dụng

Để sử dụng bạn dùng lệnh: #iftop khi đó màn hình sẽ hiển thị băng thông sử dụng của các kết nối từ trong server ra ngoài cũng như từ ngoài vào. Như vậy bạn sẽ biết được tiến trình hay service nào đang sử dụng chiếm băng thông của server ra sao để xử lý.

 

Ngoài ra bạn có thể tham khảo các bài viết về server tạil link sau:

https://kb.pavietnam.vn/category/vps-dedicated-colocation/linux-server

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)